KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKASI

Değerli Müşterimiz,

MERKÜR ULUSLARARASI TAŞIMACILIK TUR. VE HAVACILIK A.Ş. olarak Kişisel bilgilerinizin gizliliği ve güvenliğine önem veriyoruz.

Tarafınıza ait kişisel veriler, telefonla bilet satışı esnasında manuel olarak alınmakta ve bilgisayar sisteminde kayıt altında tutulmaktadır.

Kişisel verilerinizi üçüncü kişilerle keyfi paylaşmamaya üst düzey önem veriyor ve bu konuda itinayla hareket ediyoruz. Bu sebeple burada yer alan kişisel verilerinizi sadece yasal bir zorunluluk veya bir mahkeme kararı olması halinde veya meşru amaçlar dahilinde hizmet aldığımız firmalarla (örn. Bilet alan müşterilerimizin pasaport bilgileri, bilet program yazılım hizmeti almakta olduğumuz şirketin serverında tutulmaktadır) paylaşabiliyoruz.

Bu kayıtlar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması (KVK) Kanunu ve ikincil mevzuatta yer alan düzenlemeler çerçevesinde, amaca uygun, sınırlı ve ölçülü bir şekilde;

Bilet alan bireysel müşterilerimizin kişisel verileri:

Uçak bileti almak istemeleri durumunda bilet satan yerli veya yabancı bilet satan havayolu şirketleri ve acenteleriyle KVKK m.5/2-c gereğince sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması ve sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması nedeniyle;

ayrıca bilet program yazılım hizmeti veren çözüm ortağımızla, muhasebe çözüm ortağımız Mikro ile; çalıştığımız bankaların istemesi halinde bankalarla KVKK m.5/2-f gereğince ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması nedeniyle;

Bilet alan kurumsal müşterilerimizin personelinin kişisel verileri:

konaklama hizmeti almak istemeleri durumunda otellerle; araç kiralama hizmeti almak istemeleri durumunda rent a car firmalarıyla; uçak bileti almak istemeleri durumunda bilet satan yerli veya yabancı bilet satan havayolu şirketleri ve acenteleriyle; vize almak istemeleri durumunda vize hizmetine aracılık eden firmalarla ve ilgili konsolosluklarla; transfer hizmeti almak istemeleri durumunda transfer hizmeti veren firmalarla KVKK m 5/2-c gereğince sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması ve sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması nedeniyle;

Şirketimizin ticari faaliyetler kapsamında Şirket çalışanlarımızla, şirket görevlilerimizle, hukuk, mali ve vergi danışmanlarımızla, denetçilerimizle KVKK m.5/2-f gereğince ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması nedeniyle;

WEB sitemizi ziyaret eden kullanıcılarımızın cihaz bilgileri, IP adresleri, ülke ve şehir bilgileri, kullandıkları tarayıcı türü ve dili, siteye giriş zamanları ve sayıları gibi verilerin yurtdışından almakta olduğumuz internet sitesi barındırma hizmeti nedeniyle yurt dışı bulut şirketine aktarılması KVK Kanunu m.5/2-f‘de yer verilen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hükmü nedeniyle;

paylaşılabilir.

Bu kişi ve kuruluşlarla yapılan hizmet tedariği ve çözüm ortaklığı sözleşmeleri; gizlilik şartını ve hizmet alımının yapılabilmesi için aktarılması zorunlu olan bilgilerin sair 3. kişilere aktarılması yasağını ihtiva etmektedir.

Kişisel veri sorumlusu : MERKÜR ULUSLARARASI TAŞ. TUR. VE HAVACILIK A.Ş.’dir.

Kişisel veri sorumlusu İrtibat kişisi : Güler Filiz’dir.

Bu haklarınıza ilişkin talepleriniz ve/veya sorularınız varsa cr@merkurholding.com.tr adresine e-posta göndererek bize ulaşabilirsiniz.

Yasanın 11. Maddesi gereğince Veri Sahibi aşağıdaki haklara sahiptir:
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

UÇAK İSTEK FORMU
UÇAK KİRALAMA FORMU
* İşaretli alanları lütfen doldurunuz
İletişim Bilgileriniz
Nakliye Bilgileri
444 6 675
Copyright ® Merkur Group, Tüm Haklar